Polyuretan plattor Thermano

Boards, polyuretan, Therma

Polyuretan är ett av de populäraste isoleringsmaterialen. Det uppfanns 1937 och med framgång tillämpas numera. Med alla tekniska framgångar dess parametrar ständigt förbättras och därför dess roll som ett isolerande material växer ständigt.

Polyuretan plattor Thermano, som är moderna varianter av polyuretan med hög motståndskraft mot brand, är ett mycket bra material att arbeta med vid isolering med en låg termisk konduktivitet. Jämfört med traditionella isoleringsplattor Thermano de ger många fler fördelar. PIR skum har en hög nivå av isolering. Med PIR sparar vi mycket bränsle för uppvärmning, och här har vi exempel. När det gäller naturgas besparing är på 40-50% jämfört med traditionella metoder för isolering. Plattor tillverkade av polyuretan är i detta relativt kompakta och lätta, så att du kan spara kostnader för att transportera och lagra. Användningen av PIR är också mycket attraktiv ekonomiskt. Kostnader från användningen av sådana skivor kan tjänas redan efter flera år.

Tillverkarna tillhandahåller gynnsam garanti på sina produkter. Dessa garantier är i vissa fall så hög som 15 år. I praktiken, hållbarhet av polyuretan plattor PIR överstiger långa perioderna garantier.

Utvecklats baserat på http://www.thermano.eu/